Followsell پنل اصلی فروش فالور و لایک

سای دارای دو تعرفه برای مشتریان عزیز میباشد.(عزیزانی که در سایت عضو هستند و همچنین کسانی که در سایت ثبت نام نکردند.) لیست برخی از قیمت ها به شرح ذیل می باشد. پیشنهاد ما برای دوستان عزیز جهت به صرفه بودن قیمت ها ،حتما در سایت ثبت نام کنید تا بین 20 الی 50 درصد تخفیف به شما تعلق گیرد. همچنین برای اطلاع از کد تخفیف ها در کانال تلگرام عضو شوید.

ایدی

قیمت بدون عضویت

قیمت برای اعضای سایت

نوع سرویس

8 25 هزار ویو اینستاگرام 8000 تومان 8,000   (25,000 عدد) تومان 8,000   (25,000 عدد) تومان
9 50 هزار ویو اینستاگرام 16 هزار تومان 16,000   (50,000 عدد) تومان 16,000   (50,000 عدد) تومان
10 500 هزار ویو اینستاگرام 150 هزار تومان 150,000   (500,000 عدد) تومان 150,000   (500,000 عدد) تومان
11 1 میلیون ویو اینستاگرام 300 هزار تومان 300,000   (1,000,000 عدد) تومان 300,000   (1,000,000 عدد) تومان
12 10 هزار فالوور اینستاگرام 80 هزار تومان 80,000   (10,000 عدد) تومان 80,000   (10,000 عدد) تومان
13 20 هزار فالوور اینستاگرام 110 هزار تومان 160,000   (20,000 عدد) تومان 160,000   (20,000 عدد) تومان
14 50 هزار فالوور اینستاگرام 275 هزار تومان 400,000   (50,000 عدد) تومان 400,000   (50,000 عدد) تومان
23 10 هزار ممبر تلگرام 70 هزار تومان 70,000   (10,000 عدد) تومان 70,000   (10,000 عدد) تومان

ایدی

قیمت بدون عضویت

قیمت برای اعضای سایت

نوع سرویس

15 فالوور ایرانی کیفیت متوسط 5,500   (هر 1000 عدد) تومان 6,000   (هر 1000 عدد) تومان
16 فالور ایرانی کیفیت متوسط [max 200k] 10,000   (هر 1000 عدد) تومان 10,000   (هر 1000 عدد) تومان
17 فالور ایرانی کیفیت بالا [سرعت بالاتر و اکثرا پروفایل دار] 8,000   (هر 1000 عدد) تومان 9,000   (هر 1000 عدد) تومان
18 فالور بین‌المللی آقا 80,000   (هر 1000 عدد) تومان 95,000   (هر 1000 عدد) تومان
19 فالوور بین‌المللی خانم 80,000   (هر 1000 عدد) تومان 95,000   (هر 1000 عدد) تومان

ایدی

قیمت بدون عضویت

قیمت برای اعضای سایت

نوع سرویس

20 لایک ایرانی اینستاگرام 3,500   (هر 1000 عدد) تومان 4,000   (هر 1000 عدد) تومان
21 لایک ایرانی اینستاگرام (دستی) 2,000   (هر 1000 عدد) تومان 3,000   (هر 1000 عدد) تومان
24 لایک ترکیه ای [Max 30K] 3,500   (هر 1000 عدد) تومان 4,000   (هر 1000 عدد) تومان

ایدی

قیمت بدون عضویت

قیمت برای اعضای سایت

نوع سرویس

29 ویو پست اینستاگرام [Max 500K] 400   (هر 1000 عدد) تومان 500   (هر 1000 عدد) تومان
30 ویو پست اینستاگرام [Max 5M] 500   (هر 1000 عدد) تومان 600   (هر 1000 عدد) تومان
31 ویو + ایمپرشن پست اینستاگرام [Max 5M] 500   (هر 1000 عدد) تومان 600   (هر 1000 عدد) تومان

ایدی

قیمت بدون عضویت

قیمت برای اعضای سایت

نوع سرویس

25 کامنت انگلیسی 15,000   (هر 1000 عدد) تومان 20,000   (هر 1000 عدد) تومان
26 کامنت فارسی 15,000   (هر 1000 عدد) تومان 20,000   (هر 1000 عدد) تومان

ایدی

قیمت بدون عضویت

قیمت برای اعضای سایت

نوع سرویس

27 ممبر کانال تلگرام 8,000   (هر 1000 عدد) تومان 9,000   (هر 1000 عدد) تومان
28 ممبر گروه تلگرام 8,000   (هر 1000 عدد) تومان 9,000   (هر 1000 عدد) تومان
36 تست 100   (100 عدد) تومان 100   (100 عدد) تومان

ایدی

قیمت بدون عضویت

قیمت برای اعضای سایت

نوع سرویس

32 سیو پست اینستاگرام 500   (هر 1000 عدد) تومان 600   (هر 1000 عدد) تومان
33 ریچ عکس اینستاگرام 18,000   (هر 1000 عدد) تومان 20,000   (هر 1000 عدد) تومان
34 ریچ فیلم اینستاگرام 18,000   (هر 1000 عدد) تومان 20,000   (هر 1000 عدد) تومان
35 ویو + ایمپرشن Instagram TV [1M Max] 1,000   (هر 1000 عدد) تومان 1,200   (هر 1000 عدد) تومان